Ajuntament d’Ontinyent

“La Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, fa constar que l’Ajuntament d’Ontinyent mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2.410/2017, de 25 de setembre, ens ha concedit una subvenció municipal en l’any 2017 per import de 14.000,00 €, sent l’objecte de la subvenció l’activitat global de la entitat i la recuperació patrimonial permitint un superàvit fins a límit del passiu reduït en l’exercici 2017”.

Comentarios cerrados.