Concedida la subvenció de l’Ajuntament d’Ontinyent

La Societat Unió Artística Musical Ontinyent fa constar que l’Ajuntament d’Ontinyent, mitjançant Decret d’Alcaldia num. 1813/2019, de 18 de juny, li ha concedit una subvenció municipal l’any 2020 per import de 17.000 €, sent l’objecte de la subvenció l’activitat global i la recuperació patrimonial, permetent un superàvit fins al límit del passiu reduït en l’exercici 2020.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.