L’Ajuntament d’Ontinyent ens concedeix una subvenció per a l’exercici 2023

L’Ajuntament d’Ontinyent concedeix una subvenció directa a favor de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, per un import de 17.000,00 euros, a l’empara de l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).  L’objecte de la subvenció és la col·laboració… Seguir Llegint

Concedida una subvenció de l’Ajuntament d’Ontinyent

Des de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent informem que l’Excm. Ajuntament d’Ontinyent ens ha concedit una subvenció municipal en l’any 2021 per import de 22.000 € (expedient 8452/2021). L’objecte de la subvenció és la col·laboració econòmica d’aquest ajuntament amb l’activitat global i la recuperació… Seguir Llegint

Les Societats Musicals de la Comunitat de Valenciana són declarades Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya

La declaració reconeix el valor patrimonial del moviment de les societats musicals que vertebren la Comunitat Valenciana Les societats musicals de la Comunitat Valenciana són, des de hui, Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya. Així ho ha anunciat el Ministeri de Cultura i… Seguir Llegint

S’inicien els tràmits per a declarar Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a les Societats Musicals de la Comunitat de Valenciana

  La rellevància cultural, educativa i social que representen les societats musicals de la Comunitat Valenciana es prepara per a un nou reconeixement. El Ministeri de Cultura i Esport ha anunciat, després de la reunió telemàtica del Consell de Patrimoni Històric, que ha iniciat la… Seguir Llegint