Concedida una subvenció de l’Ajuntament d’Ontinyent

Des de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent informem que l’Excm. Ajuntament d’Ontinyent ens ha concedit una subvenció municipal en l’any 2021 per import de 22.000 € (expedient 8452/2021). L’objecte de la subvenció és la col·laboració econòmica d’aquest ajuntament amb l’activitat global i la recuperació patrimonial permetent un superàvit fins al límit del passiu reduït de l’entitat en l’exercici 2021. L’execució s’ajustarà al pressupost relatiu a l’activitat objecte de la subvenció, el qual servirà de base per tal de justificar-la.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.