L’Ajuntament d’Ontinyent ens concedeix una subvenció per a l’exercici 2023

L’Ajuntament d’Ontinyent concedeix una subvenció directa a favor de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, per un import de 17.000,00 euros, a l’empara de l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).  L’objecte de la subvenció és la col·laboració… Seguir Llegint

Concedida una subvenció de l’Ajuntament d’Ontinyent

Des de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent informem que l’Excm. Ajuntament d’Ontinyent ens ha concedit una subvenció municipal en l’any 2021 per import de 22.000 € (expedient 8452/2021). L’objecte de la subvenció és la col·laboració econòmica d’aquest ajuntament amb l’activitat global i la recuperació… Seguir Llegint